Restorasyon ve Renovasyon mimari projeleri mimar Nevzat Sayın tarafından hazırlanmıştır.

Proje 2015 Şubatında başlamış ve Aralık 2015 de tamamlanmıştır. Proje maliyeti 350.000 - Amerikan Doları’dır.

Yapının kayıtları Jacques Pervitich tarafından 1920 de hazırlanan kadastral haritalarında bulunmaktadır. Bu kayıttan yapının yaşının 100 yılın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Yapının mimarının Osmanlı Sarayı için çalışan Balyan Kardeşler olduğu bilinmektedir.

Yapının restorasyonunda, orijinal taşıyıcı sistem korunmuş ve geleneksel yapım teknikleri uygulanmıştır