İstanbul, Beyoğlu, Asmalımescit’te yer alan yaklaşık 120 yıllık Çubukçu Han Binası hâlihazırda 1 bodrum+1 zemin+4 normal kat ile kısmi bir çatı olmak üzere, 6 katlı yığma tipindedir. Binada SEVEN OTELCİLİK A.Ş tarafından butik otel olarak yeni kullanım amacına yönelik kat planlarında bazı değişikliklerin yapılarak, ayrıca mevcut birinci bodrum katı revize edilerek, binaya 2. bir bodrum kat daha ilave edilecektir.

Bu doğrultuda yapılacak olan güçlendirme ve renovasyon işleri iki ana etapta değerlendirilecektir:

1) Mevcut Yapıyı bir yandan ayakta korurken, diğer yandan Kuyu Temel Sistemi ile 1.ve 2. Bodrum Katlara ait Betonarme Radye Temel, Perde ve Döşeme İmalatları yapılacaktır. Proje imalatlar esnasında tüm güvenlik önlemleri alınacak şekilde oluşturulmuştur.

2) Mevcut Yığma Bina üst yapısı da yapının tarihi değeri ve Anıtlar Kurulu uygulamaları doğrultusunda aslına uygun şekilde mevcut yığma kargir tuğla duvarları betonarme diyafram perdelerle takviye edilerek güçlendirilmiştir.

Özgün Tasarım ve İnşaat Metodu, İnşaat Mühendisleri Odasının Mesleki Eğitim seminerlerinde de Tarihi Eser değeri olan binaların güçlendirme ve renovasyon yöntemlerine ilişkin bir örnek niteliğinde sunulmuştur.