Gerek yığma kâgir, gerekse günümüze kadar çeşitli dönemlerde yapılmış olan betonarme karkas yapıların taşıyıcı sistem zafiyetleri tespit edilerek, deprem-korozyon-yapısal takviye ve renovasyonları yapılmıştır.

Çeşitli kamu ve özel sektör yapıları bankalar, iş merkezleri ve konutlarda renovasyon ve güçlendirme projeleri uygulanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında yapının özelliğine göre çeşitli güçlendirme teknolojileri kullanılmıştır.

Bu kapsamda yapılan uygulamalarımız, diğer referanslarımız listesinde yer almaktadır.