Tarman İnşaat

Bir işi hangi alanda olursa olsun iyi yapabilmenin en önemli şartlarından biri sevmektir. Aldığımız mesleki eğitimin yanı sıra sahada kazanılan tecrübeler ve iş aşkı da firmamızda kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Bir yandan günümüz çağdaş taleplerini göz önünde bulunduruyoruz, diğer yandan geleneksel mimarinin yorumlanmasını destekliyoruz. “Mimari donmuş musikidir.” [*] Bizim amacımız ve vazifemiz ise bu musikinin bir parçası olan yapıların değerini koruyarak ve onları modern hayata kazandırmaktır. Diğer yapıları da bu musikinin bir parçası olmaya aday, özgün yapılara dönüştürmektir.

Şirket yaklaşımımız yapıların teknik, coğrafi ve kullanıcı-sosyal bazlı değerini arttırmak, çevre ile uyumlu, barışık çözümler geliştirmektir. Bununla birlikte ‘ekonomik yapı unsurunu’ çağımızın temel kuralı kabul ederiz. Uygulama birikim ve tecrübemizin getirdiği bütçe tasarrufu ile de sıra dışı ve zor yapıların özgün ve karlı projelere dönüşmesini mümkün kılmayı hedefleriz. Özellikle eski yapıların güçlendirme ve renovasyonlarında talep edilen niteliği, ‘eski’ ile ‘yeni’nin harmanı ile ortaya çıkarmaya çalışırız.

Kalitenin detayda gizli olduğu inancıyla, büyüklüğüne küçüklüğüne bakmaksızın her detaya eşit özenle yaklaşırız.

İyi işler üretmenin önemli bir diğer şartı da işe katabildiğimiz zanaat ve ustalıktır. Bu sebeple çalışanlarımızı yetiştirmeye azami özen gösteririz ve birlikteliğimiz uzun yıllara dayanır.

[*] Goethe