Tarman İnşaatTarman İnşaatTarman İnşaat

Şirket yaklaşımımız faaliyetlerimizin ana kabulüdür. Buna göre Yapıların teknik, coğrafi ve kullanıcı-sosyal bazlı değerini arttıracak, çevre ile uyumlu, barışık çözümler geliştiririz. Her işi kendi özgün koşullarında çalıştığımız bütçe yaklaşımları ile gerek sıradan ve basit, gerekse sıra dışı ve zor olsun, yapıların özgün ve karlı projelere dönüşmesini mümkün kılmayı hedefleriz. Mimarinin ve koşulların belediyelerde, ilgili idari birimlerde yeniden şekillendiğini dikkate alarak bu kriteri de mutlaka sürecin içinde değerlendiririz.

Ülkemizde İnşaat sektöründe yaptığımız işi arsadan son kullanıcıya teslim aşamasına kadar bir bütün olarak kabul ederiz. Bununla birlikte verdiğimiz hizmeti işin gerekleri veya niteliğine göre aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırabiliriz:

Uygulama – Taahhüt İşlerimiz :
Çeşitli yapıların inşaat uygulama taahhütlerini kapsar. İşveren’ in talepleri ile şekillenir; hazır olan projelerin uygulamasının yanı sıra gerekli olması ya da talep edilmesi durumda proje fizibilitesini; teknik disiplinlerde tasarım ve projelendirme desteği ve koordinasyonunu da içerir.

Güçlendirme – İyileştirme – Renovasyon – Restorasyon İşlerimiz :
Mevcut yapıların, gerekliliğine göre yerinde mimari, yapı karkas ve yapı malzeme röleveleri hazırlanarak yapı durum raporları oluşturulur. Talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda İyileştirme, güçlendirme projeleri hazırlanır ve projeler doğrultusunda uygulama yapılır. Özellikle eski yapıların güçlendirme ve renovasyonlarında talep edilen niteliği, ‘eski’ ile ‘yeni’nin harmanı ile ortaya çıkarmaya çalışılır.

Proje ve Danışmanlık Hizmetlerimiz :
Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirecekleri yatırımları için projeler oluşturulur, koordinasyon- danışmanlık-kontrollük hizmetleri verilir.